Scheepvaartborden

Bij werkzaamheden op- en rond vaarwegen is het verplicht om het scheepvaartverkeer met borden te attenderen op gewijzigde situaties. Traffic & More verzorgt de levering en de veilige plaatsing van tijdelijke scheepvaartbebording en ook de afstemming met de vaarwegbeheerder. We gebruiken  hiervoor zelfontwikkelde en beheerde visualisaties op de scheepvaartborden.

Ontwerp en plaatsing van scheepvaartborden conform wet- en regelgeving

Wanneer op of rond vaarwegen gewerkt wordt, dient het scheepvaartverkeer ingelicht te worden over de gewijzigde situatie Scheepvaartborden afschermendoor het plaatsen van tijdelijke scheepvaartbebording. Traffic & More ontwerpt en plaatst deze borden.

Alle borden (en de plaatsing daarvan) voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008), de Scheepvaartverkeerswet en reglementen (o.a. BPR/RPR). Tevens verzorgen we met LED-verlichting en zonnepanelen de aanstraling van de borden. Deze worden gevoed door de SolarBox, die ook geleverd wordt door Traffic & More. Net als bij de maatregelen op de weg, wordt per fasering desgewenst een duidelijk plan aangeleverd.

Tijdens renovatie aan een brug bij Obbicht moesten vaarweggebruikers ingelicht worden over de werkzaamheden. Via verschillende opstellingen van scheepvaartborden, werd ervoor gezorgd dat het vaarverkeer zeker en veilig langs de werkzaamheden kon varen.

Specificaties van de scheepvaartborden

  • Verschillende configuraties mogelijk.
  • Advies over inzet.
  • Conform alle geldende wet- en regelgeving en richtlijnen.
  • Aanstraal verlichting met SolarBox.
  • Wij beschikken ook over een scheepvaartbord met afscherm- functie

 

Scheepvaartborden dijkversterking